Grootschalige studentenhuisvesting

Studentkamer inrichting

Hoe pak je dat aan?

Het plannen en faseren van een grootschalig studentenhuisvestingsproject is van cruciaal belang om een gestructureerde en efficiënte uitvoering te waarborgen. Hier zijn de specifieke stappen voor projectplanning en fasering:

1. Initiatiefase

 • Projectdoelen en -bereik: Definieer duidelijk de doelen en het bereik van het project, inclusief het aantal studenten, voorzieningen en duurzaamheidsdoelen.
 • Haalbaarheidsstudie: Voer een grondige haalbaarheidsstudie uit om te bepalen of het project realiseerbaar is binnen de gestelde doelen en budgetten.

2. Voorbereidingsfase

 • Budgetopstelling: Stel een gedetailleerd budget op en wijs middelen toe aan verschillende aspecten van het project.
 • Locatiekeuze: Selecteer een geschikte locatie op basis van toegankelijkheid, nabijheid van onderwijsinstellingen en voorzieningen.
 • Onderzoek onder Studenten: Voer een grondig onderzoek uit naar de behoeften van studenten. Betrek hen actief bij het proces om inzicht te krijgen in hun verwachtingen en wensen.

3. Ontwerpfase

 • Samenwerking met Ontwerpers: Werk nauw samen met architecten en ontwerpers om een efficiënte lay-out en duurzaam ontwerp te creëren.
 • Voorzieningenplanning: Bepaal de noodzakelijke voorzieningen en integreer ze in het ontwerp voor optimale functionaliteit.

4. Voorbereiding Uitvoeringsfase

 • Samenwerking met Leveranciers: Identificeer en contracteer betrouwbare leveranciers voor bouwmaterialen, meubilair en andere benodigdheden.
 • Fitout Werkzaamheden Planning: Plan alle fitout-werkzaamheden, inclusief elektrische installaties en vloer- en plafondafwerkingen.

5. Uitvoeringsfase

 • Projectmanager Aanwijzen: Wijs een ervaren projectmanager aan voor coördinatie en toezicht op alle bouw- en inrichtingsactiviteiten.
 • Duurzaamheidsimplementatie: Zorg ervoor dat duurzame praktijken worden geïntegreerd tijdens de bouw, zoals groene energiebronnen en waterbesparende systemen.

6. Kwaliteitscontrole en -borging

 • Regelmatige Kwaliteitscontroles: Voer regelmatige controles uit om ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden voldoen aan de gestelde normen.
 • Aanpassingen indien nodig: Pas het project aan op basis van de kwaliteitscontroles en feedback van het projectteam.

7. Afsluitingsfase

 • Financieel Beheer: Monitor en beheer de financiën zorgvuldig om ervoor te zorgen dat de uitgaven binnen het budget blijven.
 • Marketing en Promotie: Start de marketing en promotie vroegtijdig om bewoners aan te trekken en een succesvolle lancering te garanderen.

8. Nazorg en Evaluatie

 • Oplevering en Nazorg: Zorg voor een soepele overgang bij de oplevering en bied nazorg aan bewoners voor eventuele problemen.
 • Evaluatie en Verbeteringen: Evalueer het project na voltooiing en identificeer gebieden voor verbetering in toekomstige projecten.

Door deze specifieke fasen te volgen, kun je niet alleen een grootschalig studentenhuisvestingsproject effectief plannen, maar ook een gestructureerde uitvoering garanderen en mogelijke uitdagingen tijdens het proces minimaliseren. Het betrekken van studenten bij het onderzoek in de voorbereidingsfase draagt bij aan een betere afstemming met hun behoeften en verwachtingen

Valkuilen en Risico’s bij Grootschalige Studentenhuisvesting Projecten

Het plannen en uitvoeren van grootschalige studentenhuisvestingsprojecten brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van mogelijke valkuilen en risico’s om tijdig te anticiperen en deze te verminderen. Hier zijn enkele veelvoorkomende valkuilen en risico’s:

1. Financiële Onzekerheid

 • Valkuil: Onvoldoende budgetplanning kan leiden tot tekorten tijdens de uitvoering.
 • Risico: Stijgende bouwkosten, onvoorziene uitgaven en veranderingen in regelgeving kunnen financiële druk veroorzaken.

2. Vertragingen in Bouw en Fitout

 • Valkuil: Onrealistische planning kan leiden tot vertragingen bij de oplevering.
 • Risico: Slechte weersomstandigheden, bouwvergunningproblemen en leveringsproblemen kunnen het project vertragen.

3. Onvoldoende Studentenparticipatie

 • Valkuil: Een gebrek aan betrokkenheid van studenten bij het ontwerpproces kan resulteren in ontevredenheid.
 • Risico: Ontwerpelementen en voorzieningen kunnen niet aansluiten op de werkelijke behoeften van studenten.

4. Duurzaamheidscompromissen

 • Valkuil: Duurzaamheidsdoelen worden opgeofferd voor kostenbesparingen.
 • Risico: Het niet naleven van duurzaamheidsnormen kan leiden tot hogere operationele kosten en verminderde aantrekkelijkheid voor bewoners.

5. Kwaliteitscontroleproblemen

 • Valkuil: Onvoldoende aandacht voor kwaliteitscontrole tijdens de bouw en inrichting.
 • Risico: Gebrekkige constructie en afwerking kunnen leiden tot ontevredenheid bij bewoners en extra kosten voor herstelwerkzaamheden.

6. Onvoldoende Samenwerking met Leveranciers

 • Valkuil: Gebrek aan transparantie en communicatie met leveranciers.
 • Risico: Vertragingen door late leveringen, kwaliteitsproblemen met materialen en contractuele geschillen.

7. Regelgevingsobstakels

 • Valkuil: Onvoldoende kennis van lokale bouwvoorschriften en vergunningseisen.
 • Risico: Vertragingen en extra kosten als gevolg van het niet voldoen aan regelgeving.

8. Marktvolatiliteit

 • Valkuil: Onvoldoende rekening houden met fluctuaties in de marktprijzen.
 • Risico: Schommelingen in de kosten van bouwmaterialen en arbeid kunnen het budget overschrijden.

9. Gebrek aan Post-Opleveringsnazorg

 • Valkuil: Geen plan voor nazorg na de oplevering.
 • Risico: Problemen na de oplevering, zoals gebreken of ontevredenheid bij bewoners, blijven onopgelost.

10. Technologische Veroudering

 • Valkuil: Geen rekening houden met opkomende technologieën.
 • Risico: Snel verouderde voorzieningen die niet meer aan de behoeften van de studenten voldoen.

Het identificeren van deze valkuilen en risico’s in de beginfase van het project stelt het team in staat om beter te plannen, regelmatige risico-evaluaties te doen en alle belanghebbenden goed te betrekken om de kans op problemen te minimaliseren.

Hoe kan Concession helpen bij Grootschalige Projecten?

Met maar liefst 25 jaar ervaring in de branche biedt interieurbouwer Concession een ongeëvenaarde expertise en dienstverlening om uw grootschalige projecten tot een succes te maken. Hier zijn enkele manieren waarop Concession u van dienst kan zijn:

1. Capaciteit en Schaalbaarheid

 • Met het vermogen om gelijktijdig 30 grootschalige projecten te beheren, beschikt Concession over indrukwekkende productiecapaciteit en gespecialiseerd personeel.

2. Diverse Expertise

 • Met 25 jaar ervaring heeft Concession bewezen vaardigheden in het realiseren van projecten voor kantoren, appartementen, studentenhuisvesting, openbare ruimtes, scholen en universiteiten.

3. Tevredenheid van Klanten

 • Talrijke klantgetuigschriften uit heel Europa getuigen van de tevredenheid van klanten, waaronder grote spelers in IT, Telecom, Finance, Consultancy, Vastgoed en Huisvesting.

4. Transparantie en Traceerbaarheid

 • Klanten kunnen hun bestellingen nauwkeurig volgen via telefoon of tablet, wat zorgt voor optimale transparantie gedurende het hele proces.

5. Efficiënt Werkproces

 • Concession staat bekend om zijn zeer efficiënte werkproces, waardoor projecten over het algemeen binnen 3 maanden worden opgeleverd.

6. Duurzame Oplossingen

 • Als partner in duurzaamheid helpt Concession actief klanten bij het vinden van milieuvriendelijke oplossingen voor hun interieurbehoeften.

7. Samenwerking met Architecten en Designers

 • De meubelarchitecten van Concession werken nauw samen met architecten en ontwerpers om het juiste ontwerpconcept te realiseren.

8. QR Codes voor Efficiënte Logistiek en Service

 • Alle meubelen en onderdelen worden voorzien van QR-codes, waardoor een efficiënt logistiek proces ontstaat. Monteurs kunnen ter plaatse de codes scannen voor nauwkeurige plaatsing en later voor uitstekende service.

9. Tijdige Levering volgens Kwaliteitseisen

 • Concession waarborgt tijdige levering volgens de hoogste kwaliteitseisen, waardoor misverstanden, fouten en tijdsverlies worden voorkomen.

10. Certificering en Documentatie

 • Alle concepten, workshop-tekeningen en certificeringsdocumentatie zijn beschikbaar in het transparante ordersysteem van Concession.

Als uw prioriteiten liggen bij tijdige levering, kwaliteit, duurzaamheid en transparantie, is Concession met zijn kwarteeuw aan ervaring de ideale partner voor uw grootschalige interieurprojecten. Neem contact op via info(at)concessionbenelux.nl voor meer informatie.