Meer of minder kantoor meters?

De Toekomst van Kantoren: Meer of Minder Meters?

In een tijd waarin werkpatronen en technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, staan bedrijven voor een cruciale beslissing: moeten kantoren meer of minder meters hebben? In deze blog verkennen we de toekomst van kantoorruimte en wat dit betekent voor de manier waarop we werken.

1. Efficiëntie vs. Uitbreiding

Traditioneel gezien werd succes vaak gemeten aan de hand van de grootte van het kantoor. Een indrukwekkend gebouw met veel vierkante meters wekte vertrouwen. Maar is meer ruimte echt nodig voor een succesvol bedrijf? Moderne bedrijven heroverwegen deze norm en zoeken naar een balans tussen efficiëntie en uitbreiding.

Hoe te Beslissen:

 • Analyseer de huidige behoeften en gebruik van kantoorruimte.
 • Overweeg flexibele werkplekken en activiteitgerelateerde indelingen.
 • Onderzoek de mogelijkheden van technologie voor efficiënter gebruik.
 • Gebruik bestaande data om slim te meten
2. Hybride Werkmodellen

De opkomst van hybride werken heeft de traditionele kantoorindeling uitgedaagd. Met medewerkers die zowel op kantoor als op afstand werken, is de focus verschoven van de hoeveelheid ruimte naar de functionaliteit ervan. Minder meters, maar slimmer gebruikt, lijken de toekomst te bepalen.

Hoe te Implementeren:

 • Creëer flexibele werkplekken die passen bij verschillende taken.
 • Investeer in technologie voor naadloze samenwerking op afstand.
 • Stimuleer een cultuur van vertrouwen en resultaatgericht werken.
3. Duurzaamheid en Milieubewustzijn

Met een groeiend bewustzijn van duurzaamheid wordt de vraag “meer of minder meters” aangevuld met de vraag “hoe duurzaam zijn die meters?”. Bedrijven heroverwegen niet alleen de hoeveelheid ruimte, maar ook de impact ervan op het milieu.

Hoe te Integreren:

 • Kies voor energiezuinige kantooroplossingen.
 • Let op afvalstromen, implementeer recyclingprogramma’s en groene initiatieven.
 • Stimuleer milieubewust gedrag bij medewerkers.
 • Stimuleer elektrisch rijden en openbaar vervoer
4. Flexibiliteit en Toekomstbestendigheid

De toekomst van kantoren vereist flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Of het nu gaat om meer of minder meters, het draait om het creëren van een omgeving die evolueert met de behoeften van de organisatie en haar medewerkers.

Hoe te Voorzien:

 • Bouw in flexibiliteit bij het ontwerpen van kantoorruimte.
 • Houd rekening met technologische ontwikkelingen en veranderende werkpatronen.
 • Regelmatige evaluaties van de kantoorindeling en gebruik.
5. De Behoeften van Werknemers

Een cruciaal element bij de keuze voor meer of minder meters is de behoefte van de werknemers. Luister naar wat zij nodig hebben voor een optimale werkervaring. Flexibiliteit, privé-werkbalans, comfort en een gezonde werkomgeving staan hoog op hun verlanglijstje.

Hoe te Begrijpen:

 • Voer enquêtes uit om inzicht te krijgen in de wensen van werknemers.
 • Organiseer workshops om te bespreken hoe de werkomgeving verbeterd kan worden.
 • Bied keuzemogelijkheden aan, zoals verschillende soorten werkplekken en werktijden.
Conclusie

Meer of minder meters? De toekomst van kantoren lijkt te draaien om slim gebruik, duurzaamheid en flexibiliteit. Bedrijven die de uitdaging aangaan en hun kantoorruimte afstemmen op moderne behoeften, zullen niet alleen efficiënter opereren, maar ook aantrekkelijker zijn voor talent in het snel veranderende zakelijke landschap. Het begrijpen en inspelen op de behoeften van werknemers vormt hierbij de sleutel tot succes.

Concession Benelux is partner van Smart Workplace. Samen met partners bieden wij een volledig herinrichtingstraject aan van strategie naar uitvoering. Concession maakt wat interieur architecten ontwerpen en werkt voor de grotere bedrijven in het EMEA werkgebied