Veiligheid, normering en duurzaamheid

Certificering

Als modern bedrijf dat goed luistert naar klanten hechten wij veel belang aan veiligheid en duurzaamheid. Daarom worden onze project meubelen gemaakt van plaatmateriaal dat volgens de norm PN-EN 13501-1:2008 als onbrandbaar is geclassificeerd. Bovendien werken wij samen met het Instituut voor Bouwtechnologie (ITB) en andere laboratoria die op ons verzoek testen uitvoeren om te bevestigen dat de producten voldoen aan de wettelijke bepalingen. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Door te werken met alleen  FSC®-gecertificeerde materialen hebben wij de garantie dat onze producten afkomstig zijn uit bossen die op een verantwoorde manier worden beheerd. Tegelijkertijd werken wij alleen samen met leveranciers die ook FSC®-certificaten bezitten, waardoor de COC (Chain of Custody) toeleveringsketen wordt gesloten.

Het certificeringsproces van het ontwerp begint reeds vóór de uitvoering van de productie. Ons gekwalificeerd team analyseert de materiaallijsten die voor een bepaalde bouwplaats zijn ontwikkeld. De materialen die wij aanbieden, worden samen met de inspecteurs van de bouwplaats, geanalyseerd om na te gaan of zij voldoen aan de bouwwetgeving en andere geldende voorschriften. Nadat alle materialen zijn goedgekeurd, beginnen wij met de productie van de inbouwmeubelen en documenteren wij het verdere verloop van de werkzaamheden. Tijdens de inbedrijfstellingsfase overhandigen wij complete As-Built Documentatie dat omvat: tekeningen, technische beschrijving, materiaaldetails samen met de certificatie, instructie- en onderhoudshandleidingen en garanties voor de uitgevoerde werken. De op deze wijze opgestelde documentatie verschaft de investeerder alle nodige informatie.

Concession neemt ook deel aan projecten in het kader van de zogenaamde milieu certificering die bevestigt dat een bepaald investeringsproject voldoet aan de eisen die nodig zijn om het te beschouwen als ontworpen en gebouwd volgens de beginselen van duurzame ontwikkeling. Wij hebben ervaring met ondernemingen die voldoen aan LEED- en BREEAM-certificering, en dragen bij aan het verkrijgen van extra punten die nodig zijn om een bepaald niveau van certificering te bereiken. Wat de documentatie betreft, werken wij, zoals hierboven vermeld, nauw samen met consultants die bevoegd zijn om dergelijke ontwerpdocumentatie op te stellen en te controleren. Wij analyseren gezamenlijk prestatieverklaringen, technische gegevensbladen, veiligheidsgegevensbladen, gezondheidscertificaten en andere certificaten, zoals bijvoorbeeld REACH, FSC®, PEFC, Cradle-to-Cradle, Eco Label.

klant tevredenheid

Onze samenwerking met klanten is gericht op het aangaan van een langdurige zakelijke relatie. Wij streven naar super tevreden klanten als het gaat om het proces, de planning, de producten, de levering en de after-service. Daar slagen wij goed in. Onze klanten zijn onze ambassadeurs.

Wij stellen alles in het werk om goed met onze klanten te communiceren, in elke fase van de opdracht, zodat zij precies krijgen wat zij verwachten. Daartoe hebben wij een servicesysteem ontwikkeld dat onder meer het volgende omvat:

  • metingen ter plaatse
  • overleg met hoofdarchitecten om geschikte technologieën, materialen en optimale oplossingen te selecteren
  • deelname aan coördinatievergaderingen met de investeerder, hoofdaannemer en onderaannemers
  • ontwikkeling van voorlopige documentatie
  •  installatie door gekwalificeerde montageteams
  • voorbereiding van de as-built documentatie
  • garanties voor de uitgevoerde inbouwconstructies