Klantvriendelijk, snel en efficiënt

About us

Met meer dan 20 jaar ervaring in de sector is Concession één van de meest dynamisch opererende project meubel bedrijven in Europa. Met 5000m2 productiecapaciteit en 250 medewerkers kunnen wij meer dan 20 projecten tegelijkertijd aan.

Sterk zijn we in grotere projecten vanaf 150K voor kantoren, appartementen, hotels, winkelcentra, bioscopen, cafés, restaurants en openbare ruimten. Daarnaast produceren wij meubilair voor (her) ontwikkelingsprojecten, woonwijken en jachtbouw. Elke klant krijgt een eigen projectteam dat nauw met u samenwerkt. Onze projectmanagers en meubelarchitecten nemen alles met u door en daar waar kan, wordt geoptimaliseerd. Uw opdracht kunt u realtime volgen op uw telefoon of tablet.

Concession investeert voortdurend in haar machinepark en de competenties van medewerkers. De combinatie van vakmanschap, schaal, een zeer efficiënt productieproces en een super klantvriendelijke organisatie, vormt een solide basis voor verdere groei binnen Europa.

De belangrijkste afnemers bevinden zich in de Europese Unie maar wij hebben ook projecten gerealiseerd in de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Afrika en het Caribisch gebied. Concession is zeer ervaren in het efficiënt realiseren van projecten in het buitenland en in het verzenden van producten over zee, over de weg en door de lucht. De productie en alle daarmee samenhangende activiteiten vinden plaats in onze fabriek in Warschau, Polen.

De onderstaande animatie geeft u een goed beeld van wat wij voor u kunnen betekenen.

Concession Benelux
Dhr. Wim van Dijk
T: 0651206573
E: info@concessionbenelux.nl

With more than 20 years of experience in the industry, Concession is one of the most dynamically operating project furniture companies in Europe. With 5000m2 production capacity and 250 employees, we can handle more than 20 projects at the same time.

We are strong in larger projects from 150K for offices, apartments, hotels, shopping malls, cinemas, cafes, restaurants and public spaces. We also produce furniture for (re)development projects, residential areas and yacht building. Each client gets its own project team that works closely with you. Our project managers and furniture architects go over everything with you and where possible, optimization is done. You can follow your assignment in real time on your phone or tablet.

Concession continually invests in its machinery and employee competencies. The combination of craftsmanship, scale, a highly efficient production process and a super customer-friendly organization, forms a solid basis for further growth within Europe.

The main customers are in the European Union but we have also realized projects in the United States, the Middle East, Africa and the Caribbean. Concession is highly experienced in efficiently realizing projects abroad and in shipping products by sea, road and air. Production and all related activities take place at our factory in Warsaw, Poland.

The animation below gives you a good idea of what we can do for you.

Concession Benelux
Mr. Wim van Dijk
T: 0651206573
E: info@concessionbenelux.nl